Velkommen

Trygge og inspirerende byrum

Street Studies er byplanlæggerens og arkitektens udvidede værktøjskasse, der laver projektering af uformel borgerinddragelse og kreative greb i byrum.

Street Studies tilbyder sig som projektpartner eller underleverandør til byudviklingsprojekter.

Vi formulerer oplæg og sidder med om bordet når opgaven formes – så får I den helt rigtige løsning for jeres område, og tidsrammer tænkes ind fra starten. Vi udarbejder en række scenarier med priseksempler, som beslutningstagere kan bruge til at vælge den rette løsning.

I byrum hvor der mangler socialt momentum, hvor områder føles utrygge eller hvor kulturen har brug for et ekstra boost, bidrager vi vil byplanlæggerens ”værktøjskasse” med en række anderledes redskaber.

Som partner tilbyder vi helhedsløsninger, der rummer elementer inden for blandt andet:

 • Projektledelse, kuratering og facilitering.
 • Kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser
 • Internationale street art festivaler
 • Særligt tilrettelagte gadegallerier.
 • Research inden for urban sociologi og bylivststudier
 • Kampagner, Illustrationer og mediemateriale der præsenterer produkter og processer
 • Events og kulturelle aktiviteter
 • Placebranding og destinationsmarketing
 • Oprettelse af faciliteter til gadeidrætten, herunder Parkour og Skate/løbehjul
 • Projektfunding af større projekter i samarbejde med kommunale centre
 • Planlægning af rekreative arealer i f.eks boligsocialt byggeri

 

Nyt liv til forfaldne byrum

Vores erfaringer fortæller at kommuner kan spare budgetter på graffiti-afrensninger og oplever større sociale og kulturelle synergier i områder. Utilfredshed med byens rum vendes til trivsel i lokalområdet.

Research og dokumentationsarbejde indgår som en naturlig del af vores processer, som den eneste aktør inden for vores snævre niche.

Byens unge skal være med!

Unge er morgendagens initiativtagere, og de er en utrolig ressource når der skal laves initiativer rettet mod.. ja, unge.

 • Vi giver unge initiativtagere, ungeråd sparring på ideer.
 • Vi styrker kreative indsatser i folkeskoler, klubber og området som helhed, og hjælper lokalområdet med at knytte relationer til kreative udøvere – Til gavn for områdets unge.
 • Unge på kanten aflønnes for deres hjælp før, under og efter vores projekter i lommepengeinitiativer

En af vores nedslagspunkter har været Ringsted, hvor man arbejder på at knytte det nordlige Outlet Center tættere på bymidten. 

Se her en af vores bud på hvordan man kan skabe oplevelser der binder bydele sammen og engagerer lokalområdet i et fælles projekt.