Street StudiesStreet Studies

Creative placemakers

Street Studies internationale netværk af byrumsaktører og researchers

Vi sparker et nyt Placemaking netværk igang hvor vi blander os i byplanlægnings tilgang til arbejdet med byens rum og stedlig identitet. 

Street Studies netværket henvender sig til de væsentlige aktører indenfor byrummet og du vil derfor kunne møde branchens byplanlæggere, arkitekter og studerende.

Netværkets fokus

Socialt entreprenørskab i byrum og Creative placemaking for byplanlæggere og andre byrumsvenner:

– Sociale udfordringer i byrum og præventiv miljø- og byplanlægning
– Områdets fysiske stand, der påvirker brugernes trivsel
– Styrkelse af bottom-up tilgange og civilsamfundets rolle
– Kreativ aktivisme i kombination med opbygning af erfaringer
– Aktiv inddragelse af studerende og deres kompetencer på konkrete cases i byrummet

Der vil blive afholdt arrangementer hvor netværket mødes 2-3 gange om året. For dem der gerne vil involvere sig mere, vil der være mulighed for at deltage i projekter løbende.

CREATIVE PLACEMAKERS KICKOFF

Keyspeaker | Amelia Green

Mange tak til vores key-speaker, Amelia Green. Fra første færd var hun imødekommende og interesseret i at udforske hendes arbejde fra en ny vinkel. Det blev til en halv times præsentation, der bygger ovenpå en artikel hun har lavet for PlaceBrandObserver. Den får du selvfølgelig også!

Hendes arbejde ser graffitien fra et Place/Branding-perspektiv. Det er en interessant vinkel vi glæder os til at arbejde videre med i samarbejde med hende. Efter indlægget kom der en række gode kommentarer med områder der kan uddybes inden for f.eks Artist development.

Amelia Green

Ph.D and Researcher at Griffith University

  • City brands developing organically
  • Everyday interactions
  • Symbolic Communication

Various projects using qualitative methods to research Place + Brand + Life

Mail: Amelia.Green@Griffithuni.edu.au
Instagram: @Urban_Brandscapes
Website: www.ameliagreen.info

  • Human connection
  • Fluid symbolism
  • Genuine intent
  • Artist development

Greve | Trygge Tunneler

Omdrejningspunktet for netværkseventen bliver arbejdet med utryghed i byrummet og hvorledes forskellige indsatser kan være med til at fordre sammenskabelse i lokalområdet. Her kigger vi især på kreative greb der bruges i Creative Placemaking.

På dagen blev Trygge Tunneler-projektet fra Greve kommune preæsenteret, hvor resultaterne af de sidste to års samarbejde blev undersøgt nærmere. Her vil vi gerne understrege at projekterne har været særligt interessante, på grund af de rammer Greve Kommune har skabt for udviklingen. Det har været særligt nødvendigt i udfoldelsen af større kreative projekter, hvor uforudsigeligen er stor. Det har krævet tillid til teamet, og her har byplanlægningen i Greve gået foran med et godt eksempel – og en kæmpe velvilje til lokalområdet.

Netværket takker for at de har støtten dagen. Det har givet en bredere faglig dialog om borgerinddragelsen og perspektiveret arbejdet til international forskning.

Bliv en del af netværket

* Nødvendigt

Rolle(r)